Bu politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade

etmektedir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük

boyutlu bir metin dosyası ve/veya yazılımdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli

çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezler, amaçları ve fonksiyonları hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve

http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Ne için kullanılır?

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken

yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi

iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır.

Biz de SNS olarak [●] internet sayfasında, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve

kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız.

Web sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aşağıda yer alan Çerez

Tablomuzu inceleyebilirsiniz.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

SNS’ye ait [●] internet sayfasında hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf çerezler, şirketimiz tarafından [●] domainine yerleştirilmiş ve sadece SNS tarafından

okunabilen; kullanıcının dil, konum tercihi gibi temel site fonksiyonlarının yerine getirilmesi

sürecinde kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezler, SNS’nin iş ortakları veya servis sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait ve üçüncü

kişiler tarafından yürütülen çerezlerdir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama

istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin

hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

Teknik Çerezler: İnternet sitesinin aksaksız çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya Reddedebilirim?

[●] internet sayfasında, sitemizin aktif ve verimli bir şekilde çalışması için birtakım zorunlu çerezler

kullanılmaktadır.

Siz değerleri kullanıcılarımız, çerezleri yönetmek için tarayıcınıza bağlı olarak çerez yönetimleri

hakkında aşağıdaki web sitelerinden bilgi alabilirsiniz.:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari : https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Explorer : https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

Diğer tarayıcılar: İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilir veya

www.youronlinechoices.eu/tr/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için Ghostery uygulamasını veya

doğrudan tarayıcıyı olarak Brave kullanabilirsiniz.

1. Genel Açıklamalar
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel
veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanunun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belirli
haklar tanınmıştır. Kanunun 13. Maddesinin bir numaralı fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olarak
Reklamüssü İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“SNS”) nezdinde bu haklara ilişkin yapılacak
başvuruların yazılı şekilde veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen
diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

2. Başvuru Yolları
SNS’ye “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun bir çıktısı alınarak, noter vasıtasıyla, iadeli
taahhütlü mektup yoluyla ya da şahsen yapılan başvurularda zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” başlığı yazılarak; güvenli elektronik imza ile imzalanarak
Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) yoluyla yapılan başvurularda e-posta’nın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak yapılacaktır.
Adres : Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:49/7 Beşiktaş/İstanbul
KEP : [●]
SNS’ye iletilmiş olan başvurularının Kanunun 13. maddesinin iki numaralı fıkrası gereğince, talebinizin
içerdiği hususlar dikkate alınmak suretiyle talebinizin SNS’ye ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza
ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve
doğru olarak SNS’ye ulaştırılması gerekmektedir. İstenen bilgi ve belgelerin noksan ya da gereği gibi
olmaması durumunda SNS tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli
şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda SNS’nin kanuni hakları saklıdır.
Dolayısıyla işbu formun eksiksiz ve istenilen bilgi ve belgeleri doğru olarak içerek şekilde gönderilmesi
gerekmektedir.

3. Veri Sahibinde İlişkin İletişim Bilgileri
Adı ve Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon Numarası :
E-posta Adresi :
SNS ile arasındaki ilişki:

(Yukarıdaki alanların doldurulması zorunludur.)

Lütfen kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin
değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla SNS kayıtlarına
işlenmektedir.
Talebiniz internet ortamında yer alan bir içerikle ilgili ise lütfen ilgili URL adresini belirtiniz:
……………………………………………………………………………………………………………
Kanun kapsamındaki talebiniz ile ilgili özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………………………
4. Başvuru Taleplerinin Sonuçlandırılması
Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin taleplerini, SNS’ye Kanunun 13. maddesi doğrultusunda yazılı
olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmeleri durumunda, SNS tarafından,
talebin niteliğine göre talebin SNS’ye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
SNS olarak olumlu veya olumsuz yanıtımız gerekçelendirilmiş bir şekilde yazılı veya elektronik
ortamda Veri Sahiplerine iletilecektir.
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
□ Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Başvuruma ilişkin sonucun posta vasıtasıyla adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya
yetki belgesi olması gerekmektedir.)


İşbu başvuru formu SNS ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, SNS tarafından işlenen kişisel verilerinizi
eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla
düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki
risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve
yetki tespiti için SNS ek evrak ve bilgi (kimlik belgesi sureti vb) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru
formu ile talebinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması
halinde SNS, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul
etmemektedir.
5. Veri Sahibi Beyanı
Kanun uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun yukarıda belirttiğim talepleri çerçevesinde
değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza intikal ettirmiş olduğum bilgi
ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

1. Genel Açıklamalar
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel
veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanunun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belirli
haklar tanınmıştır. Kanunun 13. Maddesinin bir numaralı fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olarak
Reklamüssü İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“SNS”) nezdinde bu haklara ilişkin yapılacak
başvuruların yazılı şekilde veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen
diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

2. Başvuru Yolları
SNS’ye “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun bir çıktısı alınarak, noter vasıtasıyla, iadeli
taahhütlü mektup yoluyla ya da şahsen yapılan başvurularda zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” başlığı yazılarak; güvenli elektronik imza ile
imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) yoluyla yapılan başvurularda e-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak yapılacaktır.
Adres : Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:49/7 Beşiktaş/İstanbul
KEP : [●]
SNS’ye iletilmiş olan başvurularının Kanunun 13. maddesinin iki numaralı fıkrası gereğince,
talebinizin içerdiği hususlar dikkate alınmak suretiyle talebinizin SNS’ye ulaştığı tarihten itibaren “en
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza
ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz
ve doğru olarak SNS’ye ulaştırılması gerekmektedir. İstenen bilgi ve belgelerin noksan ya da gereği
gibi olmaması durumunda SNS tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli
şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda SNS’nin kanuni hakları saklıdır.
Dolayısıyla işbu formun eksiksiz ve istenilen bilgi ve belgeleri doğru olarak içerek şekilde
gönderilmesi gerekmektedir.

3. Veri Sahibinde İlişkin İletişim Bilgileri
Adı ve Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon Numarası :
E-posta Adresi :
SNS ile arasındaki ilişki:

(Yukarıdaki alanların doldurulması zorunludur.)

Lütfen kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin
değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla SNS
kayıtlarına işlenmektedir.
Talebiniz internet ortamında yer alan bir içerikle ilgili ise lütfen ilgili URL adresini belirtiniz:
……………………………………………………………………………………………………………
Kanun kapsamındaki talebiniz ile ilgili özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………………………

4. Başvuru Taleplerinin Sonuçlandırılması
Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin taleplerini, SNS’ye Kanunun 13. maddesi doğrultusunda yazılı
olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmeleri durumunda, SNS tarafından,
talebin niteliğine göre talebin SNS’ye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde
sonuçlandırılacaktır. SNS olarak olumlu veya olumsuz yanıtımız gerekçelendirilmiş bir şekilde yazılı
veya elektronik ortamda Veri Sahiplerine iletilecektir.
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
□ Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Başvuruma ilişkin sonucun posta vasıtasıyla adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname
veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)İşbu başvuru formu SNS ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, SNS tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap
verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından
kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için SNS ek evrak ve bilgi (kimlik belgesi sureti vb) talep
etme hakkını saklı tutar. Başvuru formu ile talebinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da
yetkisiz bir başvuru yapılması halinde SNS, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

5. Veri Sahibi Beyanı
Kanun uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun yukarıda belirttiğim talepleri
çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza intikal ettirmiş
olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32. maddesi uyarınca “Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra…”, 7 Nisan 2016’dan 6 (altı) ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.
Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi İnternet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan Reklamüssü İletişim Hizmetleri
Anonim Şirketi (“SNS”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri
Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, SNS olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, web sitemizi kullanan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, başta T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, hissedarlık ilişkisiyle bağlı olduğumuz şirketler, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerini yürüttüğümüz ya da faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

SNS internet sitemiz [●], SNS Sekretarya çalışanlarımız, Raporlama, Veri Analizi çalışanlarımız, spor organizasyonları, eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, İnternet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarınızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) ve benzerleri aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


SNS, kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’a uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini SNS’ye iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SNS, KVK Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1’de yer alan “SNS Veri Sahibi Başvuru Formu” üzerinden SNS’ye iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

– Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:49/7 Beşiktaş/İstanbul adresine
iletilmesi,
– Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [●] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. SNS, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; SNS’nin yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu metinde belirtilen yöntemlerle SNS’ye iletebilirsiniz. SNS talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SNS’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 
Bilgilerinize sunarız,

Total Views: 1980 ,